Over digitale transformatie wordt enorm veel geschreven. In grote lijnen gaat het om de impact van digitale technologieën op de manier waarop organisaties met klanten omgaan en hun processen hiervoor inrichten. Deze impact kan heel ver reiken, met maatschappelijke verschuivingen als gevolg. Hoe kunnen organisaties deze potentiële bedreiging omzetten in een reële kans?  Tegelijk zien we in de dagelijkse praktijk veel organisaties worstelen met hun automatisering, terwijl de buitenwereld heel andere verwachtingen heeft. Hoe kunnen zij deze kloof tussen erfenis uit het verleden en perspectieven naar de toekomst overbruggen?  

Breinstein organiseert een College Tour met als thema: Digitale Transformatie. Dit initiatief komt voort vanuit de Trainees en Young Professionals van Breinstein om kennis met elkaar te delen en waar mogelijk samen tot nieuwe ideeën te komen.  Aan de hand van een interview tussen Rik Maes en Annemarie Bruning wordt het thema ‘Digitale Transformatie’ ingeluid. Naast de Trainees en Young Professionals van Breinstein worden ook de overige aanwezigen in de zaal uitgenodigd om in te breken op het interview en vragen te stellen aan Rik Maes omtrent dit zeer  actuele thema.


Opgelet: video van meer dan een uur! Opnamedatum: 7 november 2017.


-