Laat ik u maar gelijk geruststellen: ik zal het niet hebben over de informatieprofessional die de restanten van een failliet bedrijf opruimt, maar over de informatie-professional spiegelbaar aan een curator van tentoonstellingen in een museum. Nu is een museum een slechte metafoor als het over zoiets vergankelijks als informatie gaat, maar juist de wisselende tentoonstellingen maken een museum tot een leven-dig centrum van verbazing, nieuwsgierigheid en inspiratie.

Ik geloof namelijk dat de informatieprofessional lijdt onder een gebrek aan een juiste 'framing' bij alle betrokken partijen (niet in de laatste plaats bij hemzelf). Voor sommigen is hij de voorbode of representant van de ICT-afdeling (of, veel er-ger, een verkapte ICT-er), voor anderen een wat vaag gedefinieerde regisseur zonder een duidelijk script. Zelden wordt hij als een volwaardige business partner bestempeld, een rol waar hij zelf maar al te graag aanspraak op wil maken. Mis-schien helpt het 'frame' van een curator om in elk geval het onderscheid met de ICT-er duidelijk te maken? Als u de museumcurator even wilt volgen…


"Welkom op de opening van deze nieuwe tentoonstelling. Zoals u weet is dit museum bekend om zijn rijke collectie schilderijen over het onderwerp dat u allen kennelijk nauw aan het hart ligt, maar die niet zo vaak de expositieruimte halen. Bij het samenstellen van deze tentoonstelling ben ik vertrokken van de rijke schat aan eigen werken, maar al gauw kwam ik er achter dat buiten het museum nog veel meer schatten te vinden waren. Ik heb gewikt en gewogen, onderhandeld ook met collega-musea, tot ik zoveel bij elkaar kreeg dat ook ik het spoor een beetje bijster raakte. Het was een hele klus om uit alle beschikbare kunstwerken de meest treffende te selecteren, maar ik ben zo vermetel te stellen dat deze keuze uw visie op het onderwerp zal verdiepen en op sommige punten zelfs uitdagen en vernieuwen. Ik ben in elk geval zelf met niet minder tevreden! In elke fase was uw verrijking mijn eerste en laatste uitgangspunt.

De tentoonstelling is zo ingericht dat u zich zo makkelijk mogelijk in het onderwerp kunt inleven, waarna een verdieping volgens uw individuele wensen voor de hand ligt. Hiertoe heb ik alle zorg besteed aan de opstelling, met bijbehorende uitleg en multimedia materiaal ter verduidelijking. Een primeur is dat u middels de beschikbare tablets zelf uw gang door de tentoonstelling kunt samenstellen; er zijn met andere woorden net zoveel persoonlijke tentoonstellingen als er bezoekers zijn, geheel afhankelijk van uw behoeften en verlangens. Een geslaagde tentoonstelling schrijft niet voor hoe je moet kijken, maar biedt ruimte om je eigen inzicht te onderzoeken en aan te vullen. De catalogus biedt alle informatie om de achtergrond van de werken te achterhalen, terwijl diverse fora en bij-eenkomsten georganiseerd worden om uw interpretatie van de werken te toetsen aan deze van uw collega-bezoekers. Ik wens u een inspirerend, prettig en bovenal ook leerrijk bezoek aan de hiermee geopende tentoonstelling toe! Aarzel niet mij te benaderen voor verdere toelichting."


Zo stel ik mij de informatieprofessional voor: de informatie-expert die vanuit het bedrijfsperspectief relevante informatie opspoort, bijeenbrengt, selecteert, veredelt, interpreteert en presenteert. Een scala aan activiteiten, die ruimte biedt aan specialisatie van de professie. Natuurlijk heeft hij voldoende diepgaande kennis van de mogelijkheden van recente ICT, met bijzondere aandacht voor de risico's die verbonden zijn aan ICT-afhankelijkheid. Primair gelooft hij echter dat zijn belang-rijkste bijdrage ligt in zijn relatie met de business: er is veel meer waarde te behalen uit beter informatiegebruik dan uit het steeds maar opvoeren van de hoe-veelheid aangeleverde informatie. Zijn succes meet hij af in termen van business waarde, niet van technische perfectie.

De uitnodigende informatiecurator lijkt mij een uitstekende eerstvolgende stap op weg naar volwaardig business partnership voor de informatieprofessional!


Gepubliceerd: oorspronkelijk in Informatie, hierna in De informatieprofessional 3.0, 2017.