Dit artikel beschrijft een typologie om ICT-dienstverlening te onderscheiden naar de strategische positie van de leverancier en naar de strategische functie van de dienstverlening voor de opdrachtgever. Op basis van deze typologie zijn vier typen van dienstverlening gedefinieerd: commodity, capaciteit, business oplossing en klant oplossing. De kenmerken van ieder type zijn verder uitgewerkt en geven zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer inzicht in de besturing van de dienstverlening. De leverancier van ICT-diensten krijgt door de typologie beter inzicht in zijn strategische positie op de markt voor ICT-dienstverlening.


Gepubliceerd in M&O, tijdschrift voor management en organisatie, juli/augustus 2013

-G