De middeleeuwse benedictijner monniken bedachten de mechanische klok en vanaf dat moment was te laat komen in de kerk ook een zonde. Wij bedachten de computer en leven voortaan in real time: heeft u een nanoseconde tijd voor mij?

Ooit bij stilgestaan welke vreemde uitdrukking “real time” wel is? Wat tijd kost is irreëel en moet bijgevolg efficiënter. Wij praktiseren time management, gebruiken ogenblikkelijk gesynchroniseerde organizers, sturen elkaar quasi-onmiddellijke whatsapp's, zijn op elk moment mobiel bereikbaar (en dus onmisbaar!) etc. etc. Onze navigatiesystemen brengen ons "op tijd" waar we zijn moeten, maar onderweg hebben we geen idee van waar we langs rijden. Tijd heeft ruimte vervangen. Het wachten is inderdaad, zoals in het reclamespotje, op het eerste lijk dat in zijn doodskist mobiel wordt opgebeld, al heeft “mobiel” hier wel een erg statische betekenis gekregen. Het vreemde is: wat tijd lijkt te sparen, kost in feite tijd. We gebruiken real-time technologie om irreëel bezig te zijn…

De wereld wordt hoe langer hoe efficiënter en toch hebben we steeds minder tijd. Zou de aarde echt sneller om haar as zijn gaan draaien? We gaan harder op de trappers duwen om haar bij te houden en merken niet eens dat we op een home trainer zitten. Managers leven per kwartaal (hun “lange termijn”) en dromen van hun pensioen, waar ze “alle tijd” zullen hebben maar natuurlijk wel absoluut iets geheel anders willen gaan doen. Hun loopbaan is een renbaan geworden…

We veranderen de wereld sneller dan we hem leren te begrijpen en weten niet eens meer of de tijd nu meer waard is geworden of juist minder. We doen aan “timesharing”, maar met wie of wat in hemelsnaam? Als we onze tijd nemen om iets goed te doen, komen we te laat; in real-time schrijft eenieder immers zijn eigen geschiedenis. Nadenken over waar we mee bezig zijn moeten we maar “in onze eigen tijd” doen: identiteit is identitijd geworden… Je zou er overspannen van worden, als dat al niet “burn out” was gaan heten!


Herwerkte tekst van column 'Maes erger je niet'.