Informatiemanagement gaat over het managen van informatie en bijgevolg van betekenisgeving. Informatiemanagement heeft te maken met de identiteit van een organisatie.


Gepubliceerd in het tijdschrift MAB (Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie), juni 2005.