In dit artikel wordt informatiemanagement geherdefinieerd als de evenwichts-kunde tussen informeren en inspireren, vorm- en betekenisgeving. Ook wordt hiermee de overgang van het maakbare naar het 'taalbare' geassocieerd. Het belang van passend taalgebruik, weg van technisch of organisatorisch jargon, wordt onderzocht.


Gepubliceerd in M&O, tijdschrift voor management en organisatie, mei/augustus 2008.