Data scientist: de nieuwe hogepriester?

We worden om de oren geslagen met wonderlijke verhalen uit de wereld van data. Termen als 'big data', 'business analytics', 'data mining', 'data-gestuurd werken' etc. zoemen zelfs rond in directiekamers; »

Meer verantwoordelijkheid voor IT

Samenvatting door Wijnand Westerveld van een artikel van mijn hand over digitale transformatie; gepubliceerd in AGConnect, 20 juni 2017. »

Governance out of control

Wie "governance" zegt, zegt zowat in één adem beheersing, toezicht, verantwoor-ding… Wie "IT governance" zegt, roept beelden op van gedetailleerde regeltjes die een doel op zichzelf (lijken te) zijn geworden. »

Zin en onzin van transformaties in de informatievoorziening

Vooruitblik op een keynote van mij voor het KNVI Congres 2017 met de nadruk op een verkeerd klantgerichtheid begrip. Wel niet de meest geschikte titel voor dit kort interview... »

Verbeteren is geen vernieuwen

Verbeteren zit in het DNA van organisaties: processen worden gestroomlijnd, systemen worden uitgewied, LEAN ligt op eenieders tong, benchmarks met vergelijkbare maar net iets beter functionerende organisaties gelden als referentiepunt, »