artikel

A 13-post collection


RSS feed of posts tagged artikel

De technologie van het digitale beeld

Over het opkomend belang van digitale beelden en het onvermogen van organisaties om hiermee om te gaan. Gepubliceerd in M&O, tijdschrift voor management en organisatie, januari-fe-bruari 2010. »

Informatiemanagement of de kunde van het ba-lanceren: van maakbaarheid naar taalbaarheid

In dit artikel wordt informatiemanagement geherdefinieerd als de evenwichts-kunde tussen informeren en inspireren, vorm- en betekenisgeving. Ook wordt hiermee de overgang van het maakbare naar het 'taalbare' geassocieerd. Het belang »

Information leadership: the CIO as orchestrator and equilibrist

We define the function and role of the CIO as the orchestrator of the information-related activities of the organization. To be successful, the CIO should further maintain equilibrium between inspiring »

Data and reality: a plea for management realism and data modesty

Recently, an old yet wonderful book came to my notice: Data and Reali­ty (1978). After all, too many systems developers and other standard­izing do-gooders gladly forget the wise »

An integrative perspective on information management

Information management is discussed as an integrative discipline. To this end, a generic framework is presented and used as a guide to investigate the constituents of information management. Published in »