column

A 22-post collection


RSS feed of posts tagged column

De menselijke maat

Laatst vond ik een portefeuille in de portiek. Alleen het geld was eruit gehaald, maar niet het rijbewijs, OV-kaart, bankkaarten etc. Het was van een mevrouw uit Hoorn, naam en »

Data scientist: de nieuwe hogepriester?

We worden om de oren geslagen met wonderlijke verhalen uit de wereld van data. Termen als 'big data', 'business analytics', 'data mining', 'data-gestuurd werken' etc. zoemen zelfs rond in directiekamers; »

Governance out of control

Wie "governance" zegt, zegt zowat in één adem beheersing, toezicht, verantwoor-ding… Wie "IT governance" zegt, roept beelden op van gedetailleerde regeltjes die een doel op zichzelf (lijken te) zijn geworden. »

Verbeteren is geen vernieuwen

Verbeteren zit in het DNA van organisaties: processen worden gestroomlijnd, systemen worden uitgewied, LEAN ligt op eenieders tong, benchmarks met vergelijkbare maar net iets beter functionerende organisaties gelden als referentiepunt, »

Wij/zij

Alle verwijten wederzijds zijn genoegzaam bekend: ICT’ers zijn semi-autisten en de business begrijpt er geen moer van. Wie heeft die kunstmatige schutting in hemels-naam ooit zo opgetrokken dat ze »