digitale transformatie

A 9-post collection


RSS feed of posts tagged digitale transformatie

Over de betekenis van digitale transformatie

Digitale transformatie is ‘hot’, alleen bedoelt iedereen er kennelijk iets anders mee. Het interpretatiespectrum is klaarblijkelijk heel breed. Aan het ene uiterste associeert men digitale transformatie met het disruptief veranderen »

Geen digitale transformatie zonder mentale transformatie

Digitale transformatie wordt veroorzaakt door technologische ontwikkelingen, maar de echte veranderbaarheid van organisaties zit in de mentale flexibiliteit van alle betrokkenen. Deze gedachte wordt uitgewerkt middels een model meer-beter-anders en »

Breinstein College Tour met Rik Maes

Over digitale transformatie wordt enorm veel geschreven. In grote lijnen gaat het om de impact van digitale technologieën op de manier waarop organisaties met klanten omgaan en hun processen hiervoor »

Presentatie op Outsourcing Kenniscongres 2017

Presentatie over digitale transformatie, ingaand op de vraag of innovatie wel uit te besteden is. Opnamedatum: 28 september 2017 »

De IT-architectuur van morgen

… is niet die van gisteren. Het wereldbeeld van gisteren (de wereld van 'meer') was dat van relatieve stabiliteit en voorspelbaarheid. Vertaald naar IT betekende dit even stabiele architecturen en infrastructuren »