governance

A 2-post collection


RSS feed of posts tagged governance

Governance out of control

Wie "governance" zegt, zegt zowat in één adem beheersing, toezicht, verantwoor-ding… Wie "IT governance" zegt, roept beelden op van gedetailleerde regeltjes die een doel op zichzelf (lijken te) zijn geworden. »

On the governance of information

In this article, the authors give a definition for information governance, extending the common, one-dimensional approach into a more generic statement. Starting from the well-known principles of IT governance, the »