informatiemanagement

A 26-post collection


RSS feed of posts tagged informatiemanagement

Governance out of control

Wie "governance" zegt, zegt zowat in één adem beheersing, toezicht, verantwoor-ding… Wie "IT governance" zegt, roept beelden op van gedetailleerde regeltjes die een doel op zichzelf (lijken te) zijn geworden. »

Wij/zij

Alle verwijten wederzijds zijn genoegzaam bekend: ICT’ers zijn semi-autisten en de business begrijpt er geen moer van. Wie heeft die kunstmatige schutting in hemels-naam ooit zo opgetrokken dat ze »

Het Amsterdams negenvlak

Op een goede dag, jong en onbevangen, bedacht ik het “Amsterdams raamwerk voor informatiemanagement”, het negenvlak. Ik word er nog zo vaak aan herinnerd, dat ik overweeg om, mocht ik »

Informatieprofessional 3.0

Uit de aankondiging van het boek, waar ik als redacteur en schrijver aan heb mogen meewerken: "Voor wie invloed wil uitoefenen, is vakinhoudelijke kennis alleen niet genoeg. Het succesvol onder »

Over het Young Professional traject van Breinstein

»