informatiemanagement

A 26-post collection


RSS feed of posts tagged informatiemanagement

Een typologie voor ICT-dienstverlening

Dit artikel beschrijft een typologie om ICT-dienstverlening te onderscheiden naar de strategische positie van de leverancier en naar de strategische functie van de dienstverlening voor de opdrachtgever. Op basis van »

Grafrede voor 'business-ICT alignment'

Beminde gelovigen, We zijn hier vandaag samengekomen om afscheid te nemen van een concept dat ons dierbaar is: 'business – ICT alignment'. Geboren in 1993i, heeft het de in computerland respectabele »

Dynamisch raamwerk voor ICT-sourcing

Outsourcing van ICT heeft de volwassenheid bereikt en vraagt om weloverwogen besluitvorming. Een raamwerk dat helpt zichtbaar te maken hoe uitbesteding kan worden ingericht. Gepubliceerd in Informatie, mei 2013. »

Baas boven baas?

"Is het belangrijk dat de CIO in de Raad van Bestuur zit?" en "Aan wie moet de CIO rapporteren?": twee vragen die mij vooral (eigenlijk: alleen maar) door niet-CIO's worden »

Informatieprofessional 3.0

Automatiseerder 1.0Ik ben oud genoeg om het te durven bekennen: ik heb computerwetenschappen gestudeerd. Niet dat die machine haar geheimen ooit helemaal prijsgaf, maar dankzij Fortran en Cobol kon »