innovatie

A 7-post collection


RSS feed of posts tagged innovatie

Over de betekenis van digitale transformatie

Digitale transformatie is ‘hot’, alleen bedoelt iedereen er kennelijk iets anders mee. Het interpretatiespectrum is klaarblijkelijk heel breed. Aan het ene uiterste associeert men digitale transformatie met het disruptief veranderen »

Geen digitale transformatie zonder mentale transformatie

Digitale transformatie wordt veroorzaakt door technologische ontwikkelingen, maar de echte veranderbaarheid van organisaties zit in de mentale flexibiliteit van alle betrokkenen. Deze gedachte wordt uitgewerkt middels een model meer-beter-anders en »

Presentatie op Outsourcing Kenniscongres 2017

Presentatie over digitale transformatie, ingaand op de vraag of innovatie wel uit te besteden is. Opnamedatum: 28 september 2017 »

Data scientist: de nieuwe hogepriester?

We worden om de oren geslagen met wonderlijke verhalen uit de wereld van data. Termen als 'big data', 'business analytics', 'data mining', 'data-gestuurd werken' etc. zoemen zelfs rond in directiekamers; »

Verbeteren is geen vernieuwen

Verbeteren zit in het DNA van organisaties: processen worden gestroomlijnd, systemen worden uitgewied, LEAN ligt op eenieders tong, benchmarks met vergelijkbare maar net iets beter functionerende organisaties gelden als referentiepunt, »