innovatie

A 7-post collection


RSS feed of posts tagged innovatie

Informatieprofessional 3.0

Uit de aankondiging van het boek, waar ik als redacteur en schrijver aan heb mogen meewerken: "Voor wie invloed wil uitoefenen, is vakinhoudelijke kennis alleen niet genoeg. Het succesvol onder »

De technologie van het digitale beeld

Over het opkomend belang van digitale beelden en het onvermogen van organisaties om hiermee om te gaan. Gepubliceerd in M&O, tijdschrift voor management en organisatie, januari-fe-bruari 2010. »