negenvlak

A 7-post collection


RSS feed of posts tagged negenvlak

Het Amsterdams negenvlak

Op een goede dag, jong en onbevangen, bedacht ik het “Amsterdams raamwerk voor informatiemanagement”, het negenvlak. Ik word er nog zo vaak aan herinnerd, dat ik overweeg om, mocht ik »

Dynamisch raamwerk voor ICT-sourcing

Outsourcing van ICT heeft de volwassenheid bereikt en vraagt om weloverwogen besluitvorming. Een raamwerk dat helpt zichtbaar te maken hoe uitbesteding kan worden ingericht. Gepubliceerd in Informatie, mei 2013. »

Informatiemanagement of de kunde van het ba-lanceren: van maakbaarheid naar taalbaarheid

In dit artikel wordt informatiemanagement geherdefinieerd als de evenwichts-kunde tussen informeren en inspireren, vorm- en betekenisgeving. Ook wordt hiermee de overgang van het maakbare naar het 'taalbare' geassocieerd. Het belang »

Information leadership: the CIO as orchestrator and equilibrist

We define the function and role of the CIO as the orchestrator of the information-related activities of the organization. To be successful, the CIO should further maintain equilibrium between inspiring »

An integrative perspective on information management

Information management is discussed as an integrative discipline. To this end, a generic framework is presented and used as a guide to investigate the constituents of information management. Published in »